BPC

Brabant, Belgique

Wettelijke Vermeldingen

Data protection noticeGebruiksvoorwaarden websiteData Breach Policy

Door op de Website van BPC te surfen, stemt u zonder voorbehoud in met volgende wettelijke vermeldingen: 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 

NV BPC
Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel 

www.bpc.be
Tel.: +32 (0)2 663 60 00
E-mail: info@bpc.be 

VERTROUWELIJKHEIDSBELEID  

Gebruikers kunnen hun persoonsgegevens aan BPC overmaken door op de Website te surfen, door het contactformulier te gebruiken en door zich via het jobformulier kandidaat te stellen voor een betrekking. 

Bij elke contactaanvraag zamelt BPC volgende informatie in: 

Die informatie wordt enkel gebruikt om de vraag van de gebruiker te beantwoorden in het kader van de commerciële of professionele relatie die er kan uit voortvloeien. De persoonsgegevens worden enkel daarvoor gebruikt. 

Bij elke kandidatuur voor een betrekking zamelt BPC volgende informatie in: 

Die informatie wordt enkel gebruikt om de vraag van de gebruiker te beantwoorden in het kader van de professionele relatie die er kan uit voortvloeien. De persoonsgegevens worden enkel daarvoor gebruikt. 

Tijdens het surfen slaat onze server logs op. Die bestaan hoofdzakelijk uit uw IP-adres en uit het chronologisch overzicht van uw vragen. De logs worden 6 maanden op de server bewaard. Het opslaan van die logs is wettelijk toegestaan indien de gebruiker goed wordt geïnformeerd over het bestaan van de logging en indien de bewaarde gegevens enkel worden gebruikt om de veiligheid van het systeem en het detecteren van fouten te verzekeren. 

COOKIES 

Zie het beleid inzake cookiegebruik 

INTELLECTUELE EIGENDOM 

Alle inhoud van www.bpc.be is intellectuele eigendom van BPC. Zonder toestemming mag die inhoud niet geheel of gedeeltelijk opnieuw worden gebruikt of gekopieerd. 

CONTACT 

BPC blijft tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie. U kunt ons per email bereiken op volgend adres: info@bpc.be. 

DESIGN EN ONTWIKKELING VAN DE WEBSITE 

Het design en de ontwikkeling van de website van BPC werden uitgevoerd door Twogo en de website wordt gehost door OVH.