BPC - Algemene bouwonderneming

Brabant, België

Park West optimaliseert zijn materiaalvoorraad met BCCC

27 januari 2020

In het kader van het BCCC-project (Brussels Construction Consolidation Centre) ontving BPC op vrijdag 24 januari om 10.00 uur ongeveer 1.250-ton pallets met silica-kalksteenblokken bestemd voor ‘Park West’, allemaal per binnenschip.

BCCC is een logistiek platform waarmee de doorvoer van materialen kan worden geoptimaliseerd. De materialen worden eerst in een grote opslagruimte geconsolideerd voordat ze op de werf worden afgeleverd, volgens een planning dat door de projectleider is opgesteld. Leveringen die per binnenschip gebeuren maken het mogelijk om grote hoeveelheden materialen te leveren en verminderen de impact op het Brusselse wegverkeer en het milieu.

Meer dan 12.000 m² ruimte wordt beschikbaar gesteld aan de partnerbedrijven van het project en dient dus als opslagruimte voor Brusselse bouwplaatsen. Maar daarnaast vergemakkelijkt het IT-platform dat voor het BCCC werd ontwikkeld in grote mate het materiaalbeheer op de bouwplaats en de levering van deze materialen. Dankzij de totaalvisie op de werfactiviteiten (kraangebruik, bezetting van de loszone en van de kleine opslagruimte) worden de ‘just-in-time’-leveringen beter beheerd samen met de verschillende partijen in het bouwproces. Er wordt stipter geleverd en het risico dat twee leveringen op hetzelfde moment aankomen is aanzienlijk verkleind. Daardoor zijn er ook minder extra kosten en een kleinere impact op het milieu.

Deelname aan een project zoals BCCC is een echte meerwaarde voor Park West. De Park West-bouwplaats is pal in het midden van de Europese wijk gelegen. Het beschikt over een zeer klein opslagruimte, misschien zelfs onbestaand, en de toegang was ingewikkeld, vooral tijdens Europese toppen. Bovendien is het BCCC-project ook in de overeenstemming met de wens van BPC om de ecologische impact van zijn activiteiten te verminderen en tegelijkertijd de beheerprocessen van de bouwplaatsen te verbeteren.

Meer informatie over BCCC en het evenement van vrijdag 24 januari 2020.

Terug naar nieuws