BPC - Algemene bouwonderneming

Brabant, België

BESIX – BPC/BPI en Immobel als voorkeursbieder voor de bouw van nieuwe hoodfzetel van NMBS

24 februari 2020

Op vrijdag 21 februari heeft de Raad van Bestuur van NMBS heeft het consortium BESIX – BPC/BPI en Immobel aangeduid als voorkeursbieder voor de bouw van haar nieuwe hoofdzetel. Die komt aan het station Brussel-Zuid, op de site van de gebouwen van NMBS in de Fonsnylaan, waar ook het oude Postsorteercentrum deel van uitmaakt. De werken starten begin 2022 en het doel is om tegen eind 2024 de meer dan 4.000 betrokken medewerkers van NMBS en HR Rail samen te brengen op deze ene site.

De hoofdzetel zal een bruto-oppervlakte van om en bij de 75.000 m² hebben en onderdak bieden aan de directies van NMBS en aan dochteronderneming HR Rail, die vandaag zijn verspreid op verschillende sites rond het station.

Het geselecteerde voorstel van de architecten OMA, Jaspers – Eyers en Assar behoudt de drie reeds bestaande gebouwen aan de Fonsnylaan en voegt er een sobere en hedendaagse uitbreiding aan toe langs de kant van de sporen.

Het gekozen project draagt op verschillende manieren bij aan een grondige transformatie van de Zuidwijk. Het doel is om de wijk nieuw leven in te blazen en op elk moment van de dag meer uitnodigend, gezelliger en levendiger te maken. De renovatie van de bestaande gebouwen en de uitbreiding zullen de wijk helpen een nieuw imago te geven.

De volledige wisselwerking tussen het station en de openbare ruimte langs de Fonsny-zijde wordt herdacht. De hoofdingang wordt veel zichtbaarder en toegankelijker en ook de sokkel van de gebouwen langs de Fonsnylaan wordt nieuw leven ingeblazen. Daarin komen zowel nieuwe handelsruimtes als de ingang van de nieuwe hoofdzetel, die bovendien toegankelijk wordt voor het publiek (met onder meer een exporuimte). Door het doortrekken van een van de onderdoorgangen (de M-gang) tot in de Fonsnylaan, ontstaat een nieuwe rechtstreekse toegang tot de perrons. Dat maakt een vlottere doorstroming van de reizigers mogelijk.

Het gebouw wordt op energievlak state of the art (met onder meer zonnepanelen en warmtepompen) en ook bijzonder milieu-efficiënt, met een BREEAM-certificatie ‘Excellent’ (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Terug naar nieuws